Jászkarajenői puszták

Jászkarajenői puszták

Alapadatok

Terület neve
Jászkarajenői puszták
Terület kódja
HUDI10004
Kiterjedés (ha)
10433.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Különféle gyepek kisebb-nagyobb darabokból álló mozaikja.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Cigányréce (Aythya nyroca), Pusztai ölyv (Buteo rufinus), Kék vércse (Falco vespertinus), Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus), Haris (Crex crex), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Nagy goda (Limosa limosa), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Piroslábú cankó (Tringa totanus). 
  • Vonuló madárfajok: Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Aranylile (Pluvialis apricaria), Nagy póling (Numenius arquata). 

Négy nagyobb és mintegy tucatnyi kisebb szikes legelő foltjaiból álló, feldarabolódott terület. Szikes síkságok és szikes tavak jellemzik.  A Jászkarajenői-halastavat körgát veszi körül - ennek a víztestnek nagy jelentősége van a vonuló madarak szempontjából. A területen felhagyott rizsföldek is találhatók.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.pecifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a szalakótát (Coracias garrulus), az ugartyúkot (Burhinus oedicnemus), a nagy godát (Limosa limosa) a bölömbikát ( Botaurus stellaris), a cigányrécét (Aythya nyroca), a pusztai ölyvet (Buteo rufinus) és a kerecsensólymot (Falco cherrug), a kék vércsét (Falco vespertinus).
A jó állapotú gyep, nádas, mocsár élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
Változatos extenzív tanyás földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
Kisvizek, szikes tavak és egyéb vízállásos élőhelyek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése a szántóterületeken. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás,) megszüntetése.
A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében.
MTÉT terület támogatási rendszerének bővítése a jelölő fajok érdekében, minél több gazdálkodó bevonása a programba

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy kócsag Egretta alba 5 - 10 C
Törpegém Ixobrychus minutus 20 - 20 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 C
Kis őrgébics Lanius minor 11 - 50 C
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 15 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 1 - 5 C
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 10 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 25 C
Parlagi pityer Anthus campestris 10 - 20 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 11 - 50 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 5 C
Haris Crex crex 1 - 5 C
Kék vércse Falco vespertinus 20 - 30 B
Kis vízicsibe Porzana parva 1 - 5 C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 C
Szalakóta Coracias garrulus 11 - 50 B
Pusztai ölyv Buteo rufinus 2 - 3 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 0 - 10 C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 40 B
Nagy póling Numenius arquata 200 - 200 C
Füleskuvik Otus scops 5 - 20 C
Aranylile Pluvialis apricaria 100 - 150 C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 0 - 5 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 20 - 30 B
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 C
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Jászkarajenői puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10004
Letöltés dátuma: 2023-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.