Dunaszentgyörgyi-láperdő

Dunaszentgyörgyi-láperdő

Alapadatok

Terület neve
Dunaszentgyörgyi-láperdő
Terület kódja
HUDD20072
Kiterjedés (ha)
328.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 50 - 50 C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 3000 - 5000 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 19.597 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 59.0263 50
6440 ártéri mocsárrétek 26.7484
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.4451

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dunaszentgyörgyi-láperdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20072
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.