Látrányi-puszta

Látrányi-puszta

Alapadatok

Terület neve
Látrányi-puszta
Terület kódja
HUDD20058
Kiterjedés (ha)
981.4
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2.63
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 8
6440 ártéri mocsárrétek 20
6260 pannon homoki gyepek 83.7
6430 üde-nedves magaskórósok 0.8
6410 kékperjés láprétek 20.3
7210 télisásosok 1.55

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Látrányi-puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20058
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.