Közép-Dráva

Közép-Dráva

Alapadatok

Terület neve
Közép-Dráva
Terület kódja
HUDD20056
Kiterjedés (ha)
6274.93
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Német bucó Zingel streber - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Garda Pelecus cultratus - C
Balin Aspius aspius - C
Botos kölönte Cottus gobio - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.63 0.01
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 941.24 15
91F0 keményfás ligeterdők 3137.47 50
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 376.5 6
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 62.75 1
6440 ártéri mocsárrétek 376.5 6
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 62.75 1
6430 üde-nedves magaskórósok 62.75 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Közép-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20056
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.