Nyugat-Dráva

Nyugat-Dráva

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Dráva
Terület kódja
HUDD20054
Kiterjedés (ha)
373.84
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Balin Aspius aspius - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Német bucó Zingel streber - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Botos kölönte Cottus gobio - A
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Garda Pelecus cultratus - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - B
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.19 0.05
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 18.69 5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.74 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 149.54 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20054
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.