Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

Alapadatok

Terület neve
Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
Terület kódja
HUDD20052
Kiterjedés (ha)
1414.36
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 24.0269 2.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 10.3 0.3
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 63.6051 7.9
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 268.472 20
3160 láptavak és hínárnövényzetük 79.16 0.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 251.979 20.8
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 31.1864 1.8
6410 kékperjés láprétek 19.92 1.6
91F0 keményfás ligeterdők 68.3589 4.3
6440 ártéri mocsárrétek 71.28

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20052
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.