Darányi borókás

Darányi borókás

Alapadatok

Terület neve
Darányi borókás
Terület kódja
HUDD20051
Kiterjedés (ha)
3479.46
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 521.92 15
2340 ezüstperjés homoki gyepek 34.79 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 69.59 2
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 69.59 2
6410 kékperjés láprétek 34.79 1
91F0 keményfás ligeterdők 521.92 15
6260 pannon homoki gyepek 0.03 0.001
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 69.59 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Darányi borókás. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20051
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.