Béda-Karapancsa

Béda-Karapancsa

Alapadatok

Terület neve
Béda-Karapancsa
Terület kódja
HUDD20045
Kiterjedés (ha)
10797.61
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Balin Aspius aspius - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Lápi póc Umbra krameri - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Remetebogár Osmoderma eremita - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia 1400 - 1400 C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 539.88 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 107.98 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 755.83 7
3130 törpekákás iszapnövényzet 2.16 0.02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 539.88 5
91F0 keményfás ligeterdők 3239.28 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Béda-Karapancsa. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20045
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.