Boronka-melléke

Boronka-melléke

Alapadatok

Terület neve
Boronka-melléke
Terület kódja
HUDD20044
Kiterjedés (ha)
11491.39
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 300 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Közönséges vidra Lutra lutra 30 - 30 C
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa - B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1149.14 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 574.57 5
6440 ártéri mocsárrétek 574.57 5
91F0 keményfás ligeterdők 1149.14 10
2340 ezüstperjés homoki gyepek 11.49 0.1
6410 kékperjés láprétek 114.91 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 114.91 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 574.57 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Boronka-melléke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20044
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.