Köröshegyi-erdők

Köröshegyi erdők

Alapadatok

Terület neve
Köröshegyi erdők
Terület kódja
HUDD20042
Kiterjedés (ha)
1682.3
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 84.12 5
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 168.23 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 84.12 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 672.92 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Köröshegyi erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20042
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.