Dél-balatoni berkek

Dél-balatoni berkek

Alapadatok

Terület neve
Dél-balatoni berkek
Terület kódja
HUDD20041
Kiterjedés (ha)
488.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 6 D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi - C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 97.71 20
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4.89 1
6410 kékperjés láprétek 4.89 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dél-balatoni berkek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20041
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.