Ordacsehi berek

Ordacsehi berek

Alapadatok

Terület neve
Ordacsehi berek
Terület kódja
HUDD20036
Kiterjedés (ha)
749.1
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 6 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 300 - 500 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 19
7210 télisásosok 280
3160 láptavak és hínárnövényzetük 26.3
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 42
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 19.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ordacsehi berek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20036
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.