Pogány-völgyi rétek

Pogány-völgyi rétek

Alapadatok

Terület neve
Pogány-völgyi rétek
Terület kódja
HUDD20035
Kiterjedés (ha)
1987.1
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 4 D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi - B
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91F0 keményfás ligeterdők 4.96
6440 ártéri mocsárrétek 63.6
6410 kékperjés láprétek 0.85
7210 télisásosok 329
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 54
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 33.13
3160 láptavak és hínárnövényzetük 4.8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pogány-völgyi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20035
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.