Balatonendrédi dombok

Balatonendrédi dombok

Alapadatok

Terület neve
Balatonendrédi dombok
Terület kódja
HUDD20034
Kiterjedés (ha)
158.97
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 2.38 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 11.6
6250 pannon löszsztyeppek 45
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 10
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 3.35
6440 ártéri mocsárrétek 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Balatonendrédi dombok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20034
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.