Gemenc

Gemenc

Alapadatok

Terület neve
Gemenc
Terület kódja
HUDD20032
Kiterjedés (ha)
20704.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Balin Aspius aspius - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Garda Pelecus cultratus - C
Lápi póc Umbra krameri - B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Ingola Eudontomyzon spp. - B
Német bucó Zingel streber - D
Vágó csík Cobitis taenia - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Eurázsiai hód Castor fiber 40 - 40 A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Kúszó zeller Apium repens 10 - 150 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3105.61 15
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1449.29 7
3130 törpekákás iszapnövényzet 10.35 0.05
91F0 keményfás ligeterdők 3105.61 15
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 207.04 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 621.12 3
6440 ártéri mocsárrétek 1035.2 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gemenc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20032
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.