Fehérvíz

Fehérvíz

Alapadatok

Terület neve
Fehérvíz
Terület kódja
HUDD20031
Kiterjedés (ha)
1550.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 100 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 6 D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi - B
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 155 10
6430 üde-nedves magaskórósok 15.5 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 15.5 1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 77.5 5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 232.5 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Fehérvíz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20031
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.