Mecsek

Mecsek

Alapadatok

Terület neve
Mecsek
Terület kódja
HUDD20030
Kiterjedés (ha)
26181.17
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - A
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Magyar tarsza Isophya costata 10000 - 10000 A
Anker-araszoló Erannis ankeraria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Atracélcincér Pilemia tigrina - B
Gyászcincér Morimus funereus - C
Magyar vakcsiga Paladilhia hungarica - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 20 - 20 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 300 - 300 C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1500 - 1500 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 300 - 300 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 800 - 800 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Fénylő zsoltina Serratula lycopifolia 150 - 150 C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 1 - 50 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 800 C
Bánáti bazsarózsa Paeonia officinalis ssp. banatica 35000 - 65000 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 523.62 2
9110 mészkerülő bükkösök 130.91 0.5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1047.25 4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 5236.23 20
6190 pannon sziklagyepek 261.81 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1047.25 4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 261.81 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 6545.29 25
6430 üde-nedves magaskórósok 261.81 1
91K0 illír bükkösök 5236.23 20
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.31 0.005
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 261.81 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 261.81 1
8310 nem látogatható barlangok 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 13.09 0.05
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 261.81 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 261.81 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mecsek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20030
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.