Mernyei-erdő

Mernyei-erdő

Alapadatok

Terület neve
Mernyei-erdő
Terület kódja
HUDD20019
Kiterjedés (ha)
250.41
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Tarajos gőte Triturus cristatus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 0.96 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 8.61 2
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 89.33 40
6440 ártéri mocsárrétek 10.13
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.74

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mernyei-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20019
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.