Geresdi-dombvidék

Geresdi-dombvidék

Alapadatok

Terület neve
Geresdi-dombvidék
Terület kódja
HUDD20012
Kiterjedés (ha)
6567.4
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Magyar tarsza Isophya costata - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 3 - 3 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 2298.59 35
6440 ártéri mocsárrétek 197.02 3
9110 mészkerülő bükkösök 65.67 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 131.35 2
6430 üde-nedves magaskórósok 65.67 1
91K0 illír bükkösök 656.74 10
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 65.67 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1970.22 30
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 328.37 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Geresdi-dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20012
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.