Ormánsági erdők

Ormánsági erdők

Alapadatok

Terület neve
Ormánsági erdők
Terület kódja
HUDD20008
Kiterjedés (ha)
10532.05
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3160 láptavak és hínárnövényzetük 2.11 0.02
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 21.06 0.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 63.19 0.6
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10.53 0.1
91F0 keményfás ligeterdők 2727.8 25.9
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 21.06 0.2
6410 kékperjés láprétek 2.11 0.02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 10.53 0.1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 5739.97 54.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 263.3 2.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ormánsági erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20008
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.