Kelet-Dráva

Kelet-Dráva

Alapadatok

Terület neve
Kelet-Dráva
Terület kódja
HUDD20007
Kiterjedés (ha)
6623.5
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Garda Pelecus cultratus - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Balin Aspius aspius - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - D
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.32 0.02
91F0 keményfás ligeterdők 66.24 1
6440 ártéri mocsárrétek 66.24 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 66.24 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 132.47 2
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 66.24 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 331.18 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 66.24 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Kelet-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20007
Letöltés dátuma: 2023-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.