Zselic

Zselic

Alapadatok

Terület neve
Zselic
Terület kódja
HUDD10013
Kiterjedés (ha)
23053.11
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Fekete gólya (Ciconia nigra), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Törpegém (Ixobrychus minutus), Cigányréce (Aythya nyroca), Hamvas küllő (Picus canus), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria).

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések:
Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése.
Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása.
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.
A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.
A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések:
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A gyepek, irtásrétek fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel.
Legeltetéses állattartás, mint hasznosítási és kezelési tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése.
Természetes erdőszegélyek kialakítása
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra) pufferzóna kijelölése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Tövisszúró gébics Lanius collurio 220 - 350 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus - D
Fekete harkály Dryocopus martius 120 - 120 B
Hamvas küllő Picus canus 80 - 80 B
Fekete gólya Ciconia nigra 7 - 7 B
Jégmadár Alcedo atthis 50 - 50 B
Kis légykapó Ficedula parva 2 - 2 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 10 C
Kék galamb Sylvia nisoria 5 - 5 D
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 150 - 150 B
Örvös légykapó Ficedula albicollis 250 - 300 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 12 C
Darázsölyv Pernis apivorus 15 - 20 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 200 - 300 D
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 15 C
Kék galamb Columba oenas 200 - 300 B
Törpegém Ixobrychus minutus 3 - 3 D
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 10 - 10 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Zselic. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10013
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.