Balatoni berkek

Balatoni berkek

Alapadatok

Terület neve
Balatoni berkek
Terület kódja
HUDD10012
Kiterjedés (ha)
8648.91
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Rendkívül mozaikos terület, főként fátlan vizes élőhelytípusok, kisebb arányban lombhullató erdők találhatók itt. A területre rányomta bélyegét a tőzegkitermelés. Napjainban a tavakban és a nádasokban gazdag madárvilág találja meg létfeltételeit, többek között a cigányráce is. A régi hatalmas mocsarak és lápok jórészt lecsapolásra kerültek, vizüket csatornák vezetik le, még maradt néhány viszonylag jó állapotú ilyen élőhely a területen.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Barátréce (Aythya ferina), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Bölömbika (Botaurus stellaris), Cigányréce (Aythya nyroca), Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Haris (Crex crex), Jégmadár (Alcedo atthis), Kékbegy (Luscinia svecica), Kerceréce (Bucephala clangula), Kis bukó (Mergus albellus), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Kis kócsag (Egretta garzetta), Kontyos réce (Aythya fuligula), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Nagy kócsag (Egretta alba), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Törpegém (Ixobrychus minutus), Vetési lúd (Anser fabalis), Vörös gém (Ardea purpurea).

Ezek az élőhelyek az ősi vízi világ elszórt maradványai a Balaton déli partvidékén. Az egykori tőzegbányagödrök sekély mélyedéseiben ma nyílt vízfelületű tavak találhatók, közöttük átmeneti lápok, mocsárrétek és sás-dominálta élőhelyek. A területen mesterséges halastavak is létesültek.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés:
A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok költő-, vonuló és telelő állományainak, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelő és életfeltételeiket biztosító élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása.

Specifikus célok:
A terület fő célkitűzése:
A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedő élőhelyi változatosságának, mozaikosságának biztosítása.
A kedvező ökológiai állapot felé irányuló folyamatok hosszú távú fenntartása.

További célok és végrehajtandó feladatok:
A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően.
•A táplálékbázisban komoly szerepet játszó halfajok ívóhelyeinek fenntartása, rehabilitációja, új ívóhelyek létrehozása, fejlesztése.
•A természetvédelmi szempontok érvényre juttatása a legnagyobb összefüggő vízfelület a Fehérvízi-láp („Nekota-tó”) vízszintjének szabályozása során.
•A halastavakon a fészkelési időszakban bekövetkező szélsőséges vízszintváltozások kivédése a töltéslábakon fészkelő fajok érdekében.
•A nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása érdekében a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő módszerek hosszú távú alkalmazása a téli nádaratás során.
•A haris (Crex crex) költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazása.
•A pusztuló nádasok revitalizációja az optimális vízszintváltozás és természetvédelmi szempontokat is érvényre juttató területkezelés biztosításával.
•A nagyvadállomány különösen a vaddisznó által okozott természetvédelmi károk csökkentése
•A nádas és gyepszegélyek határán a mozaikosság fenntartása.
•Természetvédelmi céloknak megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása, a faültetvények erdővé történő átalakítása. Erdők többkorúsítása, a szigetek fásszárú állományainak, bokrosainak fenntartása megfelelő fészkelőhelyek biztosítása, illetve fenntartása érdekében a fészkelő fajok részére (pl. rétisas, bakcsó stb).
•Idegenhonos, invazív fajokkal szembeni védekezés.
•A zárt, nagy kiterjedésű nádasok rezervátum jellegének fenntartása és erősítése a költő-, vonuló és telelő madárállományok nyugalma és zavartalansága érdekében.
•Az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bölömbika Botaurus stellaris 15 - 20 C
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 150 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 200 D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 50 - 100 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 5 C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 0 - 2 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 300 - 500 B
Fekete gólya Ciconia nigra 0 - 2 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 0 - 4 C
Hamvas küllő Picus canus 1 - 3 D
Törpegém Ixobrychus minutus 70 - 90 B
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 10 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 150 - 250 B
Békászó sas Aquila pomarina 0 - 2 D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 10 - 30 D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 50 - 60 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 20 - 30 C
Kis kócsag Egretta garzetta 50 - 100 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 10 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 D
Vörös gém Ardea purpurea 20 - 40 B
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 15 C
Kis vízicsibe Porzana parva 5 - 10 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 50 - 100 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 20 - 30 D
Tövisszúró gébics Lanius collurio 50 - 100 C
Darázsölyv Pernis apivorus 1 - 2 D
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 400 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 150 - 200 C
Fekete harkály Dryocopus martius 5 - 10 D
Darázsölyv Pernis apivorus 2 - 3 D
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 50 C
Vörös gém Ardea purpurea 40 - 100 B
Fekete gólya Ciconia nigra 5 - 15 C
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 B
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 15 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 4 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 100 - 200 D
Nagy kócsag Egretta alba 100 - 120 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 30 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 500 - 600 C
Batla Plegadis falcinellus 0 - 5 D
Kormos szerkő Chlidonias niger 0 - 7 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 10 - 30 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 3 - 5 D
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 5 - 10 D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 200 - 300 B
Kék vércse Falco vespertinus 0 - 20 D
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 40 C
Haris Crex crex 5 - 30 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 3 C
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 25 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2000 - 4000 C
Böjti réce Anas querquedula 50 - 80 C
Nagy lilik Anser albifrons 2500 - 10000 C
Nyári lúd Anser anser 80 - 150 B
Nyári lúd Anser anser 5000 - 8000 A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 3 C
Vetési lúd Anser fabalis 1 - 200 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 2 D
Barátréce Aythya ferina 300 - 500 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 0 - 1 D
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 30 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 40 - 60 D
Piroslábú cankó Tringa totanus 3 - 5 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 15 C
Daru Grus grus 80 - 300 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 5 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Balatoni berkek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10012
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.