Pacsmagi-tavak

Pacsmagi-tavak

Alapadatok

Terület neve
Pacsmagi-tavak
Terület kódja
HUDD10006
Kiterjedés (ha)
439.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Pacsmagi-tavak a Koppány-folyón létrehozott mesterséges halastórendszer. A tavakat nádas és magassásos élőhelyek borítják, partjukon pedig nedves rétek, kissé tvolabb lombhullató erők találhatók. A tórendszer 7 tóból áll. Nádasai és magassásosai kíváló fészkelőhelyet nyújtanak egyes gémféléknek és énekesmadaraknak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Vörös gém (Ardea purpurea), Haris (Crex crex).

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések:
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.
Az értékes nedves rétek megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése.
A terület élőhelyi mozaikosságának fenntartása.

További célok és célkitűzések:
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a védett területen, a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 10 - 60 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50 - 70 D
Bölömbika Botaurus stellaris 3 - 5 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 7 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 70 B
Cigányréce Aythya nyroca 60 - 80 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 8 - 12 D
Barna kánya Milvus migrans - D
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Kis kócsag Egretta garzetta 25 - 30 B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 2 - 3 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 100 - 500 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 12 C
Fekete harkály Dryocopus martius 2 - 3 D
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 30 - 50 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 C
Halászsas Pandion haliaetus 4 - 6 C
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 40 C
Nagy kócsag Egretta alba 15 - 20 C
Jégmadár Alcedo atthis 3 - 5 D
Haris Crex crex 1 - 3 C
Vörös gém Ardea purpurea 3 - 5 C
Kis vízicsibe Porzana parva 10 - 20 C
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 35 C
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 200 C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 100 B

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pacsmagi-tavak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10006
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.