Kisszékelyi-dombság

Kisszékelyi-dombság

Alapadatok

Terület neve
Kisszékelyi-dombság
Terület kódja
HUDD10005
Kiterjedés (ha)
2643.57
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A területet két nagy kiterjedésű, természetközeli erdőfolt alkotja. Szegélyükben viszonylag jó állatpotú száraz gyepek, amelyek számtalan védett és ritka fajnak adnak otthont. A dombok löszformációi különleges élőhelyfoltok megtelepedését teszik lehetővé a magasabb részeken. A völgyekben található gyepek is értékes élőhelyek.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Békászó sas (Aquila pomarina), Fekete gólya (Ciconia nigra)

A dombhátakat nagyrészt lombhullató erdők borítják (csertölgy és molyhos tölgy az állományalkotó fajok). A területet szántók övezik, ezek az erdőben fészkelő fekete gólyák és békászó sasok számára nem nyújtanak ideális táplálkozóterületet. Több száraz élőhelytípus is előfordul foltokban (sztyeppek, és szinte félsivatagi jellegű gyepek), az erdőszegély bokrosai pedig fontos élőhelyet jelentenek a kis énekesmadarak számára.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések:
Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése.
Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása.

További célok és célkitűzések:
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (pl. Aquila pomarina, Ciconia nigra) pufferzóna kijelölése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Békászó sas Aquila pomarina 2 - 2 C
Fekete harkály Dryocopus martius - D
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 50 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 5 - 15 D
Barna kánya Milvus migrans 2 - 2 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 10 - 20 C
Darázsölyv Pernis apivorus 2 - 4 C
Fekete gólya Ciconia nigra 2 - 3 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio - C
Tövisszúró gébics Lanius collurio - C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kisszékelyi-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10005
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.