Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

A HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

Alapadatok

Terület neve
Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
Terület kódja
HUBN21094
Kiterjedés (ha)
50.21
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vágó csík Cobitis taenia 30 - 30 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 500 - 500 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 50 - 50 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 50 D
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 400 - 4000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tarsza Isophya costata - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 7.8 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 2.51
91M0 pannon cseres-tölgyesek 10.9 20
6250 pannon löszsztyeppek 0.6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 10.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn21094
Letöltés dátuma: 2024-06-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.