Baskói-rétek

Baskói rétek

Alapadatok

Terület neve
Baskói rétek
Terület kódja
HUBN20087
Kiterjedés (ha)
585.98
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Szürke farkas Canis lupus - D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 1150 - 1150 C
piros kígyószisz Echium russicum 5 - 10 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 51 - 100 D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 11.72 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 175.79 30
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5.86 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 11.72 2
6410 kékperjés láprétek 1.17 0.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 29.299 5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 29.299 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Baskói rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20087
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.