Északi-Zempléni-hegység

Északi-Zempléni-hegység

Alapadatok

Terület neve
Északi-Zempléni-hegység
Terület kódja
HUBN20085
Kiterjedés (ha)
1853.98
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Štys-tarsza Isophya stysi - A
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1000 - 1000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 D
Közönséges hiúz Lynx lynx - B
Szürke farkas Canis lupus 0 - 5 A
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 300 - 300 C
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 54 - 54 A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 300 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 818.1 65
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.85 0.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 32 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 90.88 6
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.19 0.01
6230 szőrfűgyepek 1.85 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 371.26 15
6430 üde-nedves magaskórósok 2.57 0.01
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.5 0.2
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 32 5
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.33 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 3.57 2
6190 pannon sziklagyepek 1.01
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2.63
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46.94
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 165.68
91H0 pannon molyhos tölgyesek 41.04

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Északi-Zempléni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20085
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.