Központi-Zempléni-hegység

Központi-Zempléni-hegység

Alapadatok

Terület neve
Központi-Zempléni-hegység
Terület kódja
HUBN20084
Kiterjedés (ha)
8665.78
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata - B
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus - A
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - B
Dobozi pikkelyescsiga Hygromia kovacsi - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Gyászcincér Morimus funereus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - D
Štys-tarsza Isophya stysi - C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 3000 - 3000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 100 - 100 D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 700 - 700 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1500 - 1500 C
Közönséges hiúz Lynx lynx - B
Szürke farkas Canis lupus - B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 500 - 600 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 7070 - 7070 D
Zöld seprőmoha Dicranum viride - D
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 90 - 90 A
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
piros kígyószisz Echium russicum 100 - 110 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 18000 - 18000 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. Hungarica 3800 - 3800 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 43.33 0.5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 8.67 0.1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 25.997 0.3
6410 kékperjés láprétek 8.67 0.1
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 8.67 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1733.16 20
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 43.33 0.5
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 8.67 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 866.58 10
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 8.67 0.1
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 8.67 0.1
6230 szőrfűgyepek 8.67 0.1
9110 mészkerülő bükkösök 433.29 5
6190 pannon sziklagyepek 8.67 0.1
6430 üde-nedves magaskórósok 8.67 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 5199.47 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Központi-Zempléni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20084
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.