Long-erdő

Long-erdő

Alapadatok

Terület neve
Long-erdő
Terület kódja
HUBN20081
Kiterjedés (ha)
3159.72
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Balin Aspius aspius - D
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 420 13.3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 50 1.6
6440 ártéri mocsárrétek 561 17.8
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 3.16 0.1
91F0 keményfás ligeterdők 402
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 125
6250 pannon löszsztyeppek 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 97

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Long-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20081
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.