Pácini Mosonna-erdő

Pácini Mosonna-erdő

Alapadatok

Terület neve
Pácini Mosonna-erdő
Terület kódja
HUBN20078
Kiterjedés (ha)
224.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vágó csík Cobitis taenia - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 100 - 100 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 13.8 6.1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1.7 0.1
91F0 keményfás ligeterdők 93.61 70
3160 láptavak és hínárnövényzetük 1.15 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 13.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pácini Mosonna-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20078
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.