Bodrogszegi Várhegy

Bodrogszegi Várhegy

Alapadatok

Terület neve
Bodrogszegi Várhegy
Terület kódja
HUBN20073
Kiterjedés (ha)
41.99
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 320 - 320 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 115 - 115 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 8.398 20
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.84 2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 4.199 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.26 3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 16.13

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bodrogszegi Várhegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20073
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.