Bodrogzug és Bodrog hullámtere

Bodrogzug és Bodrog hullámtere

Alapadatok

Terület neve
Bodrogzug és Bodrog hullámtere
Terület kódja
HUBN20071
Kiterjedés (ha)
7371.56
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 300 - 500 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 400 C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 500 C
Közönséges denevér Myotis myotis 250 - 250 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 23.1 7
6440 ártéri mocsárrétek 1237 25
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 503 3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 105 1.4
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.2 0.01
91F0 keményfás ligeterdők 77 0.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 545 7.4
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 180 2.4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bodrogzug és Bodrog hullámtere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20071
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.