Gortva-völgy

Gortva-völgy

Alapadatok

Terület neve
Gortva-völgy
Terület kódja
HUBN20065
Kiterjedés (ha)
155.33
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 50 D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 2000 - 2000 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 50 - 50 D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 C
Havasi cincér Rosalia alpina 500 - 500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 54.32 30
91M0 pannon cseres-tölgyesek 15 25
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 52.55 25
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.28
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.22
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.11

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gortva-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20065
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.