Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

A HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

Alapadatok

Terület neve
Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
Terület kódja
HUBN20058
Kiterjedés (ha)
170.61
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10 - 50 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 200 - 200 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 3000 - 10000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 D
piros kígyószisz Echium russicum 20 - 20 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 6000 - 7000 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 8.6 40
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.1 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 12.26 15
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 5.12 3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 30.5 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.5 5
6430 üde-nedves magaskórósok 0.49
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0.9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20058
Letöltés dátuma: 2024-06-17

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.