Bézma

Bézma

Alapadatok

Terület neve
Bézma
Terület kódja
HUBN20057
Kiterjedés (ha)
832.32
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Vágó csík Cobitis taenia 500 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 200 - 200 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 100 D
Magyar tarsza Isophya costata - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 500 - 500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50 - 70 D
piros kígyószisz Echium russicum 50 - 100 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 3000 - 3000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 26.75 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 24.08 8
6190 pannon sziklagyepek 0.2 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 353.1 20
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.83 0.1
6430 üde-nedves magaskórósok 4.16 0.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 3.81 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.2 0.1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 40.7 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 228.09 45
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5.35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bézma. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20057
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.