Nyugat-Mátra

Nyugat-Mátra

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Mátra
Terület kódja
HUBN20051
Kiterjedés (ha)
1498.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 20 - 20 D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 500 - 500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 500 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 30 - 30 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 1000 B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 5 D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 1 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 10500 - 10500 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 300 C
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9110 mészkerülő bükkösök 7.49 0.5
9130 szubmontán és montán bükkösök 74.93 5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 0.75 0.05
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 119.88 8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 14.99 1
6190 pannon sziklagyepek 44.96 3
6430 üde-nedves magaskórósok 7.49 0.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 524.49 35
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.5 0.1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 7.49 0.5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 149.86 10
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 374.64 25

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Mátra. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20051
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.