Gyöngyöspatai Havas

Gyöngyöspatai Havas

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyöspatai Havas
Terület kódja
HUBN20050
Kiterjedés (ha)
324.62
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • vadászat, vad károkozása (túltartott vadállomány)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 200 - 300 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 50 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 D
Ráncos gyászbogár Probaticus subrugosus - C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 169.01 51.5
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.25 0.2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 103.4 31
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 13.23 5.5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 4.25 1.3
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.31 0.1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1.55 1.8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.07 0.02
6190 pannon sziklagyepek 2.21 0.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyöspatai Havas. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20050
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.