Mátrabérc–Fallóskúti-rétek

Mátrabérc - fallóskúti-rétek

Alapadatok

Terület neve
Mátrabérc - fallóskúti-rétek
Terület kódja
HUBN20049
Kiterjedés (ha)
1506.88
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása, hiánya
  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
  • vadászat, nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 50 - 50 D
Gyászcincér Morimus funereus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Havasi cincér Rosalia alpina 500 - 1000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 250 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 10 D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 5 - 5 D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 1 D
Tavi denevér Myotis dasycneme 20 - 20 C
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 C
piros kígyószisz Echium russicum 35 - 35 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1600 - 1600 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 2300 - 2300 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 389.27 25.8
91M0 pannon cseres-tölgyesek 135.75 3.4
9130 szubmontán és montán bükkösök 649.6 43.1
6230 szőrfűgyepek 0.14 1.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 9.62 0.01
9110 mészkerülő bükkösök 2.12 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23.68 1.6
6190 pannon sziklagyepek 2.62 0.2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 21.21 1.5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50.7 3.4
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3.18 0.2
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.02 0.1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 27.59 1.8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.5 1
6440 ártéri mocsárrétek 0.44 0.1
8310 nem látogatható barlangok 0.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mátrabérc - fallóskúti-rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20049
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.