Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
Terület kódja
HUBN20048
Kiterjedés (ha)
326.71
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • vadászat, vadkárokozása (túltartott vadállomány)
  • leégés

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 20 - 200 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 100 D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 5 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Havasi cincér Rosalia alpina - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 114.35 35
6190 pannon sziklagyepek 6.53 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 65.34 20
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 16.34 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 98.01 30
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.27 1
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.33 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 16.34 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20048
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.