Mátra északi letörése

Mátra északi letörése

Alapadatok

Terület neve
Mátra északi letörése
Terület kódja
HUBN20047
Kiterjedés (ha)
780.06
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések) 
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Sárgahasú unka Bombina variegata 100 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Havasi cincér Rosalia alpina 1000 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 0 - 20 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 20 C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 5 - 10 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9110 mészkerülő bükkösök 1.3 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 0.15 0.1
6190 pannon sziklagyepek 0.02 0.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 12.33 1.6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 29.06 3.5
9130 szubmontán és montán bükkösök 655.91 84.2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3.42 0.4
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.01 0.1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.08 0.01
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 4.5 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 28.23 4.3
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 4.01 0.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.67 0.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4.22 0.5
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.08 0.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Mátra északi letörése. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20047
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.