Gyöngyösi Sár-hegy

Gyöngyösi Sár-hegy

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyösi Sár-hegy
Terület kódja
HUBN20046
Kiterjedés (ha)
352.68
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • leégés

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Ráncos gyászbogár Probaticus subrugosus - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 1000 D
Sztyeplepke Catopta thrips 100 - 100 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 100 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 10 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1000 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 5000 - 5000 C
piros kígyószisz Echium russicum 300 - 300 B
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 17.63 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 141.07 40
91H0 pannon molyhos tölgyesek 17.63 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 0.04 0.01
6190 pannon sziklagyepek 1.76 0.5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 10.58 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.53 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 3.53 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyösi Sár-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20046
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.