Borsodi-Mezőség

Borsodi-Mezőség

Alapadatok

Terület neve
Borsodi-Mezőség
Terület kódja
HUBN20034
Kiterjedés (ha)
14849.84
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100000 - 100000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vágó csík Cobitis taenia - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 1000 - 1000 C
Sztyeplepke Catopta thrips - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 500 D
Közönséges vidra Lutra lutra 10 - 10 D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 C
Ürge Spermophilus citellus 250 - 2500 C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Csíkos szöcskeegér Sicista subtilis 1000 - 1000 A
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 300000 - 300000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - D
Balin Aspius aspius - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 3712.46 25
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 148.5 1
6250 pannon löszsztyeppek 5939.94 40
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 297 2
6440 ártéri mocsárrétek 297 2
3130 törpekákás iszapnövényzet 2.97 0.02

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Borsodi-Mezőség. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20034
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.