Hejő mente

Hejő mente

Alapadatok

Terület neve
Hejő mente
Terület kódja
HUBN20030
Kiterjedés (ha)
457.91
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 10 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 1000 - 1000 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 5000 - 5000 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Lápi póc Umbra krameri - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 500 - 500 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 1000 D
Ürge Spermophilus citellus - D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 130 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 13 - 13 D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.001 1
91F0 keményfás ligeterdők 2.42 1
6440 ártéri mocsárrétek 21.89 10
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 101.27 19
6510 üde magas füvű kaszálórétek 26.29 30
6250 pannon löszsztyeppek 46.92 8.6
6430 üde-nedves magaskórósok 8.24

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hejő mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20030
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.