Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

A HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

Alapadatok

Terület neve
Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
Terület kódja
HUBN20025
Kiterjedés (ha)
1202.24
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 1000 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 1000 A
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 130 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 300 A
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 240 - 240 C
piros kígyószisz Echium russicum 800 - 800 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 5000 C
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 5 - 5 D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 1500 A
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 200 - 400 B
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9110 mészkerülő bükkösök 0.52 0.05
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 364.75 31
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 9.1 0.8
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 0.1 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 96.97 8.2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 2.76 0.4
9130 szubmontán és montán bükkösök 104.26 8.8
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 53.23 4.5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.53 0.05
91H0 pannon molyhos tölgyesek 8.09 0.7
91M0 pannon cseres-tölgyesek 216.55 18.4
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1.29 0.1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0.04 0.01

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20025
Letöltés dátuma: 2024-04-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.