Domaházi Hangony-patak völgye

A HUBN20021 Domaházi Hangony-patak völgye Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Domaházai Hangony-patak völgye

Alapadatok

Terület neve
Domaházai Hangony-patak völgye
Terület kódja
HUBN20021
Kiterjedés (ha)
1171.03
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6430 üde-nedves magaskórósok 0.14 0.1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.75 0.1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 33.89 3.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 14.91 0.8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 46.5 3.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0.52 0.1
6440 ártéri mocsárrétek 41.3 4.4
9130 szubmontán és montán bükkösök 48.14 3.6
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.5 4.4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 27.4 2.8
91M0 pannon cseres-tölgyesek 159.3 11.7

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Domaházai Hangony-patak völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20021
Letöltés dátuma: 2024-04-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.