Upponyi-szoros

Upponyi-szoros

Alapadatok

Terület neve
Upponyi-szoros
Terület kódja
HUBN20018
Kiterjedés (ha)
1289.761
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 500 - 500 D
Petényi márna Barbus meridionalis 100 - 100 D
Vágó csík Cobitis taenia 100 - 100 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 100 - 1000 C
Közönséges denevér Myotis myotis 10 - 10 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 5 - 5 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 500 - 500 C
piros kígyószisz Echium russicum 20 - 20 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 38.69 3
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 12.9 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 193.46 15
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 6.45 0.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 773.86 60
6190 pannon sziklagyepek 6.45 0.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12.9 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 12.9 1
9130 szubmontán és montán bükkösök 64.49 5
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 12.9 1
6430 üde-nedves magaskórósok 12.9 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.29 0.1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 12.9 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.0012 0.0001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 6.45 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Upponyi-szoros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20018
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.