Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék

A HUBN20013 Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék

Alapadatok

Terület neve
Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék
Terület kódja
HUBN20013
Kiterjedés (ha)
1238.04
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 50 - 50 D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 200 - 200 D
piros kígyószisz Echium russicum 10 - 10 D
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 5 - 10 D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 350 D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 500 - 1000 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 300 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 20 - 40 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 12.38 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.04 10
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 1.24 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 243.75 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 101.16 14
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 140.67 20
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 6.35 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 208.07 9
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12.38 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4.04 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 6.49 2
9130 szubmontán és montán bükkösök 3.41 5
6430 üde-nedves magaskórósok 2.42

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20013
Letöltés dátuma: 2024-04-14

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.