Egerbakta-Bátor környéki erdők

Egerbakta - Bátor környéki erdők

Alapadatok

Terület neve
Egerbakta - Bátor környéki erdők
Terület kódja
HUBN20012
Kiterjedés (ha)
2629.82
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 200 - 200 D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 50 D
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 100 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 150 - 150 D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 300 - 300 D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 429.27 10
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.15 0.1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 59.17 7
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 7.32 5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 36.99 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 7.5 7
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1550.5 70
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.02 0.004
6190 pannon sziklagyepek 1.04 0.5
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 5.67 3
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 34.48 4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 78.89 3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.38
9110 mészkerülő bükkösök 0.69

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Egerbakta - Bátor környéki erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20012
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.