Vár-hegy–Nagyeged

Vár-hegy - Nagy-Eged

Alapadatok

Terület neve
Vár-hegy - Nagy-Eged
Terület kódja
HUBN20008
Kiterjedés (ha)
2036.55
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 D
Anker-araszoló Erannis ankeraria - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 10000 B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 1000 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 500 - 500 B
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 100 - 100 D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - D
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 30 - 60 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 30 - 30 C
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 360 - 360 A
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 25000 - 25000 C
piros kígyószisz Echium russicum 3500 - 3500 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 2000 - 20000 C
Közönséges hiúz Lynx lynx 0 - 2 D
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 5 - 50 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 5 - 50 C
Tavi denevér Myotis dasycneme 5 - 50 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 5 - 50 C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 5 - 10 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 10 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 27.63 1.4
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 33.99 2
6250 pannon löszsztyeppek 15.29 0.7
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 32.13 1.6
91H0 pannon molyhos tölgyesek 151.33 7.5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 82.31 3.6
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 308.29 15.3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 32.39 1.6
9130 szubmontán és montán bükkösök 112.87 5.6
6190 pannon sziklagyepek 8.48 0.4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1018.38 50.5
9110 mészkerülő bükkösök 1.46 0.1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5.54 0.2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 9.71 0.5
6430 üde-nedves magaskórósok 0.7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 22.45
6440 ártéri mocsárrétek 1.37
8310 nem látogatható barlangok

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Vár-hegy - Nagy-Eged. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20008
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.